Søknadsskjema 2020/2021

Det er nå mulig å søke om å begynne hos oss 6. januar eller 24. august 2020!

Les dette nøye før du fyller inn din søknad:
  1. Du må fylle 18 år i opptaksåret for å være 1.års student ved bibelskolen
  2. Fyll inn all informasjon og spørsmål i søknadsskjema
  3. All informasjon i søknaden vil ble behandlet konfidensielt.
  4. Opptak til skolen gjøres kontinuelig inntil alle klasser er fullt opp.
  5. Søkere til 2.året må ha fullført ett 1.år på en bibelskole for å bli godkjent for 2.året på BiT. Send som vedlegg en kopi av ditt vitnemål fra ditt 1.år (se skjema nedenfor).
  6. Skolen åpner for søknader for det kommende året fra 1. oktober.

Inntaksreglementet for Bit kan du laste ned her.

Jeg søker på*
1.Året2.Året

Jeg vil starte på bibelskolen*
Januar 2020August 2020

Kjønn*
MannKvinne

Land*

Nasjonalitet*

Fødselsdato*
Mnd.*
År.*

Søkere på være klar over at skolen kan be om ytterligere dokumentasjon i behandlingen av søknaden.

Jeg bekrefter at informasjonen over er korrekt og fyllt ut etter beste evne!*
Ja

captcha